all electric

All-Electric wat houdt het in?

geplaatst in: Eigen huis, Energie besparen

all electricJe hoort of leest het regelmatig in de media: Woningen met alleen een aansluiting op het elektriciteitsnet, ofwel All-Electric woningen.

De term ‘All-Electric’ spreekt voor zich zo lijkt het, maar toch begrijpt men niet altijd wat dit inhoud. Ter verduidelijking:

Het betekent dat alle energie die je in huis gebruikt voortkomt uit elektrische bronnen. Dus geen gas(aansluiting) meer voor het koken, maar elektrisch koken door middel van inductie of keramisch. Douchen en je huis verwarmen zonder CV ketel maar bijvoorbeeld middels een warmtepomp al dan of niet in combinatie met zonneboiler en zonnepanelen.

Maar is of het mogelijk is bestaande woningen volledig op elektriciteit te laten ‘draaien’.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouwwoningen wordt tegenwoordig al – voor zover mogelijk – alleen een elektriciteitsaansluiting gerealiseerd. De gasaansluiting wordt doorgaans achterwege gelaten.

Dan is het logisch dat de bewoners alle voorzieningen baseren op elektriciteit: Koken, verwarmen en douchen. Deze goed geïsoleerde huizen worden vaak voorzien van een warmtepomp systeem voor centrale verwarming en warm water.

Bestaande bouw

Bij een bestaande woning ligt het transformeren naar ‘All-Electric’ wat lastiger.

Laten we het belangrijkste eens belichten, het kostenaspect. Deze bestaat uit grofweg 2 componenten:

 1. Investering
 2. Maandelijkse verbruikskosten

1. Investeringinvestering all-electric

De eenmalige investering is afhankelijk van de volgende zaken:

 • Is de woning voldoende geïsoleerd?
 • Moet het verwarmingssysteem aangepast worden?
 • Is er ruimte om een warmtepompinstallatie – en vaak boilervat – te plaatsen?
 • Is er geschikte ruimte voor een buitenunit?
 • Wisselen van koken op gas naar elektrisch koken, aanschaf elektrisch kooktoestel
 • Eventuele aanpassing van de hoofd elektra aansluiting

Reken voor een gemiddelde woning op een totaalprijs van tussen de € 4.500 – 7.500 voor het plaatsen van een compleet lucht-water warmtepompsysteem inclusief boiler, exclusief bovengenoemde aanpassingen en subsidie.

2. Maandelijkse kosten

Een redelijke indicatie van de maandelijkse kosten elektra vs gas:
Uitgaande van een prijs voor aardgas van ca. € 0,65  en elektriciteit ca. € 0,20. 1 m³ staat gelijk aan 8,7 kWh bruikbare energie na verbranding door een HR gasketel.
8,7 kWh geleverde energie bij gas (1m³) kost € 0,65
8,7 kWh geleverde elektrische energie kost (€ 1,74 euro) , waaruit volgt 1,74 : 0,65 = 2,67 meer dan gas. Maar bij een COP van 2,7 zijn de kosten voor verwarmen met een warmtepomp gelijk aan de energiekosten bij gebruik van aardgas. De COP betekent bij welk rendement is een warmtepomp met betrekking tot energiekosten net zo duur als aardgas. Hoe hoger de COP hoe goedkoper en interessanter het gebruik van een warmtepomp wordt. Moderne warmtepompen hebben al een COP van ruim 4. Het jaarverbruik van een warmtepomp ligt tussen de 3000 en 9000 kWh ( bij 35-55 °C). Dit is mede afhankelijk de hoogte van het vermogen van de warmtepomp en dat is mede afhankelijk van de grootte en verbruik van je woning.

Is mijn woning geschikt voor all-electric

Nu hebben we vooral het kostenaspect belicht, maar daarbij buiten beschouwing gelaten de vraag of je woning nog aanpassing behoeft aan de verwarmingsinstallatie. Daarnaast de vraag of je woning voldoende geïsoleerd is en is er ruimte beschikbaar voor het plaatsen van een warmtepomp en eventueel een boiler.

Bestaande woningen vanaf eind jaren ‘90 kunnen vaak zonder veel aanpassingen voorzien worden van een warmtepompsysteem omdat ze:

 • Ten eerste vaak voldoende geïsoleerd zijn
 • Maar ook voldoende ruimte is voor plaatsing
 • Meestal voldoende warmteafgifte van het bestaande verwarmingssysteem (deels vloerverwarming).

Meer informatie en advies

Voor antwoord op de vraag of een warmtepomp in jouw situatie geschikt is en een kostenvoordeel biedt ten opzichte van gas: Neem eens contact op met De Bespaarvakman.
Maar ook is dit jaar nog zg. ISDE-subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een warmtepomp. Deze bedraagt € 1.100 per kW afgegeven warmte energie, plus € 100 voor elke kW daarboven.
Kijk eens op: www.rvo.nl