aardgasloos bouwen wordt steeds populairder

Steeds meer huizen aardgasloos

In 2017 werd al 40% van de nieuwbouwwoningen zonder aardgasaansluiting opgeleverd. In de vier grote steden licht dit percentage zelfs boven de 50%. De komende 5 jaar zal dit percentage landelijk stijgen naar 53% van de nieuwbouw, volgens onderzoek van Rigo.

De verschillen tussen gemeenten zijn groot, zoals Almere en Purmerend werd in 2017 bijna 100% van alle nieuwbouwwoningen zonder aardgasaansluiting opgeleverd. Maar ook zijn er nog gemeenten die aangeven geen enkele woning zonder aardgas te hebben opgeleverd.

Aardgasloos bouwen is bij een groot deel van de gemeenten een actueel thema. Het merendeel van de gemeenten die in de toekomst aardgasloos willen gaan bouwen geven aan dit bonnen niet al te lange termijn te gaan doen. Een aantal overweegt om nieuwbouwplannen die nog niet geheel vastliggen terug te draaien en alsnog te kiezen voor woningen zonder gasaansluiting.

Stadsverwarming en warmtepomp populair

In stedelijk gebied is stadsverwarming een populaire keuze, zeker in steden als Almere, Arnhem, Den Haag en Lelystad. Daarna komt de warmtepomp via de bodem populair. Er zijn concessiegebieden in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht, waarbij de verplichting geldt aan te sluiten op het warmtenet.

Voor grotere bouwlocaties is het gemakkelijker om een alternatief te realiseren voor aardgas dan bij kleinere projecten. In het algemeen geldt dat de opgaven en de knelpunten voor gemeenten groter zijn op kleine, binnenstedelijke locaties.

In vergelijking met de bestaande bouw, lijken gemeenten het bouwen zonder aardgasaansluiting in nieuwbouwprojecten als relatief gemakkelijk te zien. Binnen de nieuwbouwplannen zijn het dan weer de grote projecten die gelden als “laaghangend fruit”. De grootste opgave zit – hoewel buiten de scope van het onderzoek van Rigo – volgens de geïnterviewde gemeenten, in de bestaande voorraad. Er wordt door gemeenten ook veelvuldig ingegaan op knelpunten aangaande de bestaande voorraad. Veel gemeentes zijn nu de nieuwe gemeenteraden en wethouders zijn geïnstalleerd beleid aan het ontwikkelen op aardgasloze tijdperk. Ook zijn lokale overheden in overleg met de ministeries om een duidelijke beleidskaders te ontwikkelen. Diederik Samson is middels zg Klimaattafels aan het inventariseren en overleggen hoe beleid te voeren op de bestaande voorraad.