De Bespaarvakman gaat altijd voor kwaliteit. Hij heeft tenslotte een naam hoog te houden. Bovendien wil hij zich nadrukkelijk onderscheiden van andere (installatie)bedrijven die de branche een slechte naam bezorgen. Juist daarom werkt De Bespaarvakman met een unieke kwaliteitsgarantie en worden zijn werkzaamheden regelmatig aan een extra kwaliteitscontrole onderworpen.

Kwaliteitscontrole

dbv_pictogram_vink_v2De Bespaarvakman wil graag weten hoe zijn klanten zijn dienstverlening ervaren. Hij is daarnaast ook verplicht om zijn klantengegevens ter beschikking te stellen aan het Servicekantoor van de centrale Bespaarvakman organisatie. Deze stuurt steekproefsgewijs klanten een evaluatieformulier. Alle bevindingen van klanten worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt in een klantentevredenheidsrapportage. Waar nodig wordt in overleg met de betreffende Bespaarvakman uiteraard direct actie ondernomen. Daarnaast vindt er periodiek met elke Bespaarvakman een bespreking plaats aan de hand van de klanttevredenheidsrapportages. Indien een Vakman structureel onder de maat presteert, mag hij zich niet langer als De Bespaarvakman presenteren.

Garantieregeling

Op elke klus die door De Bespaarvakman wordt uitgevoerd, geeft hij minimaal één jaar garantie. Gebreken die zich binnen de garantietermijn voordoen worden kosteloos verholpen. Tenzij De Bespaarvakman aan kan tonen dat de oorzaak van de problemen niet aan zijn advies of werk te wijten is. Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden zodra De Bespaarvakman bij je langskomt voor een maatwerk bespaaradvies.

Klachten/Geschillenregeling

Heb je een geschil met De Bespaarvakman en kom je daar in onderling overleg niet uit? Dan kun je jouw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie. Deze commissie zal zich in jouw klacht verdiepen en een bindend advies uitbrengen. De Bespaarvakman is altijd verplicht om dit advies op te volgen.