Geluidseisen warmtepomp strenger

geplaatst in: Gebouwen, RVO, Verwarming

Geluidseisen warmtepompen worden strenger

buitenunit warmtepompMomenteel kent Nederland geen specifieke regels die betrekking hebben op de geluidsbeperking voor warmtepompen. Er wordt flexibel mee omgegaan de een vraagt een vergunning aan de ander niet. In het Ecodesign zijn wel geluidsregels opgenomen, maar deze zijn niet voldoende om geluidsoverlast in Nederland tegen te gaan. Het geluidsvermogen (LWA) van warmtepompen mag volgens het Ecodesign 65 Db(A) voor pompen tot 6 kW en 70 Db(A) voor pompen van 6 kW tot 12 kW zijn. Het ministerie van BZK wil daarom nieuwe eisen in het Bouwbesluit 2012 opnemen die zowel voor nieuwbouw al bestaande bouw gaan gelden.

De voorgestelde geluidseisen zijn:

  • Een buitenunit mag op de perceelgrens met de buren maximaal 40 dB veroorzaken bij aangrenzende nieuwbouwwoningen (geschakelde bouw)
  • De buitenunit bij een nieuw appartementengebouw mag maximaal 40 dB veroorzaken ter hoogte van een raam of deur van aangrenzende woningen
  • Bij het plaatsen van een nieuwe warmtepomp bij bestaande bouw, dan gelden dezelfde eisen als ten aanzien van de situatie bij een nieuwbouw.

Voor woningen waar nu al een warmtepomp aanwezig is wordt volgens het huidige voorstel geen aanvullende regelgeving in het Bouwbesluit opgenomen. Echter kunnen gemeenten eisen, op basis van de Woningwet, voor geluid vaststellen en handhaven.

Verwacht word dat deze nieuwe geluidseisen vanaf begin 2020 in zullen gaan.

Volgens de NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder) zou de norm nog lager moeten liggen, namelijk op 30 Db(A) op een afstand van 5 meter om voor geen overlast te zorgen. Zie: Geluidsaspecten van warmtepompen

Oplossingen om geluidshinder en trillingen te verminderen

Via technische en bouwfysische manieren werken zowel installatiebedrijven als fabrikanten aan manieren om geluidsproductie bij warmtepompen tegen te gaan. Hierdoor zullen op termijn de warmtepompen stiller worden en aan de boven gestelde geluidseisen van het Bouwbesluit gaan voldoen. Tot die tijd zijn er andere oplossingen die er voor kunnen zorgen dat er minder geluidshinder wordt ervaren. Zoals:

  1. Goede instelling van de apparatuur
  2. Omkasting van de buitenunit
  3. Plaatsen van de buitenunit op een andere locatie
  4. Solide (betonnen) ondergrond

De extra kosten voor deze maatregelen lopen uiteen en zijn erg afhankelijk van de situatie. Zo zal een omkasting bij een vrijstaande of geschakelde woning tussen de € 750 en € 2000 kosten. Bij een appartementencomplex wordt dit bedrag op circa € 4000 geschat.