Zo werkt de salderingsregeling zonnepanelen

Afbouw salderingsregeling uitgesteld tot 2025

geplaatst in: Eigen huis, Zonnepanelen

De afbouw van de salderingsregeling is uitgesteld naar 1 januari 2025. Deze regeling stelt zonnepaneeleigenaren nu in staat om 2 jaar langer volledig te salderen alsmede te investeren in zonnepanelen. Dus de energienota te verlagen en dat is wel zo prettig in de huidige energiecrisis.

Er was al bekend dat netbeheerders en energieleveranciers de beoogde datum van 1 januari 2023 niet zouden halen. Hierdoor krijgen huiseigenaren langer de tijd om zich voor te bereiden op het beoogde afbouwplan van de salderingsregeling. Ook wordt de terugverdientijd hiermee gunstig beïnvloed, met name voor degenen die nog zonnepanelen willen aanschaffen of recent hebben aangeschaft. Het is ook een extra stimulans voor verduurzaming van je woning.

Ondanks dat de afbouw van de salderingsregeling later in werking treedt, wil het kabinet nog wel blijven vasthouden aan het jaar 2031 waarin de salderingsregeling volledig is afgebouwd. Met ingang van 2025 mag je nog maar een percentage van de elektriciteit die je hebt teruggeleverd in mindering brengen op de hoeveelheid stroom die je hebt afgenomen van je energieleverancier. Dit percentage gaat elk jaar omlaag en daalt in 2025 met 36%. Tussen 2026 en 2031 daalt het percentage jaarlijks met 9%. Vanaf 2031 daalt het salderingspercentage met 28% tot 0%.

Afbouwpercentage 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Oude situatie 100% 91% 82% 73% 64% 55% 46% 37% 28% 0%
Nieuwe situatie 100% 100% 100% 64% 64% 55% 46% 37% 28% 0%

 

Op de opgewekte stroom die je zelf gebruikt heeft dit geen effect. Daarvoor betaal je nog steeds geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). De afbouw geldt alleen voor de elektriciteit die je teruglevert aan het net.

De vraag naar zonnepanelen neemt toe, maar de wachttijden lopen vanwege de schaarste op. Het ziet er naar uit dat de energieprijzen nog verder stijgen en ook de prijsontwikkeling van zonnepanelen is niet te voorspellen.

Hoe de salderingsregeling werkt lees je hier