Mono-cv-ketel wordt per 2021 niet meer geplaatst

geplaatst in: Eigen huis, Verwarming

Het plaatsen van alléén een traditionele cv-ketel zou per 2021 verboden moeten worden. In plaats daarvan mogen huiseigenaren alleen nog vervangen in combinatie met een hybride warmtepomp, een zonneboiler of een ander duurzaam alternatief. Dat staat in een manifest opgesteld door een branchebrede klimaatcoalitie. Op deze wijze wil de coalitie woningen en andere gebouwen sneller verduurzamen.

Hogere rendementseisen voor cv-ketel

Om het klimaatverdrag van Parijs te kunnen realiseren en de aardgaswinning in Groningen te kunnen verlagen, moet Nederland het aardgasverbruik terugdringen. Volgens het manifest zijn daardoor hogere rendementseisen voor nieuwe cv-ketels onvermijdelijk. De voorgestelde rendementseis is dusdanig hoog, dat de gewone ‘mono-cv-ketel’ (een volledig gasgestookte verwarmingsinstallatie, niet gecombineerd met een warmtepomp of andere duurzame warmte-installatie) niet aan die eis voldoet. Hierdoor zullen huiseigenaren verplicht zijn om de cv-ketel te vervangen in combinatie met bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler. Hoe de rendementseis er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Het voorstel moet nog nader worden uitgewerkt door de betrokken partijen.

Boost voor hybride

De maatregel zou met name een boost moeten gaan vormen voor de installatie van hybride warmtepompen, voor plaatsen waar complete verduurzaming (nog) niet aan de orde is. Bij dergelijke warmtepompen wordt in een groot deel van de energievraag voorzien door de duurzame warmtepomp, waarbij de gasketel enkel nog bijspringt in piekbelasting, bijvoorbeeld in de winter of bij hoge tapwatervraag. Er zijn inmiddels veel systemen op de markt, die gebruik maken van energie uit de buitenlucht, of die de energie uit afgezogen ventilatielucht aanwenden voor de verwarmingsvraag. Bijkomend gevolg van een hybride systeem is dat er meer ruimte nodig is voor de verwarmingsinstallatie en dat er een buitenunit tegen de gevel of op het dak geplaatst moet worden. Laatstgenoemde brengt weer een risico op geluidhinder voor de bewoners en/of omgeving met zich mee.

Uitzonderingen

De rendementseis geldt niet voor gebouwen waarvan bekend is dat ze op afzienbare termijn aangesloten gaan worden op een warmtenet of gebouwen die gesloopt gaan worden. Ook geldt het niet voor gebouwen waarbij de installatie van een ander verwarmingssysteem om praktische redenen onuitvoerbaar is. Ook blijven verwarmingsinstallaties die gebruik maken van duurzame bronnen gevrijwaard.

CO2-besparing

Het invoeren van de rendementseis per 2021 heeft volgens het manifest de potentie om in 2030 te resulteren in een CO2-besparing van 3,6 Mton/jaar (17 Mton cumulatief) en een aardgasbesparing van 2,3 bcm/jaar (13 bcm cumulatief).

Hoge kosten

Om te voorkomen dat huiseigenaren door de hogere rendementseis flink duurder uit zijn, zou de kostprijs van de installatie naar beneden moeten. Nu is de hybride warmtepompcombinatie, zelfs met ISDE-subsidie, nog aanzienlijk duurder dan een ketelvervanging. Ook wordt er van de overheid gevraagd (gebouwgebonden) financieringsmodellen en subsidies ter beschikking te stellen. En zouden installatie- en energiebedrijven huurmogelijkheden aan moeten gaan bieden, om de overstap naar duurzaam aantrekkelijk te maken.

Manifest

Het manifest is een initiatief van Berenschot. Het is ondertekend door Uneto-VNIEnergie Nederland en Greenpeace hebben de VFK (vereniging van cv-ketelfabrikanten), DHPA (warmtepompfabrikanten), Eneco, Enpuls, Essent, Gasunie, KVGN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, NVDE, Stichting STEK en BDH.

Isolatiebranche niet betrokken

De isolatiebranche is niet betrokken bij het manifest, terwijl juist het isoleren van de woning de eerste stap is naar een hoger rendement van het verwarmingssysteem.

Het manifest is voorgelegd aan de opstellers van het nieuwe Klimaatakkoord, dat er komende kabinetsperiode voor moet zorgen dat er meer vaart komt achter de energietransitie.

(bron: Bouwwereld)