Isolatiewaarde isolatiemateriaal

Isolatiematerialen zijn er in alle soorten en maten. Bij het kiezen van isolatiemateriaal is het belangrijk om te weten welk materiaal het meest geschikt is. Dat is grotendeels afhankelijk van de te isoleren constructies en beschikbare ruimte in de woning.

Wat betekenen de verschillende isolatiewaarden in de keuze voor het isolatiemateriaal? Als consument wordt je overgoten met allerlei technische specificaties.

De Bespaarvakman weet er alles van en kan u hierover adviseren.

Maar om u alvast een beetje wegwijs te maken, volgen hieronder de meest voorkomende isolatiewaarden en termen.

 

L-waarde (L is van Lambda)

Deze waarde geeft de mate van warmtegeleiding van het isolatiemateriaal aan. Hoe lager deze waarde is, hoe minder warmte er door het materiaal verloren gaat. De dikte van het materiaal speelt hierbij geen rol.

 

R-waarde (R is van Resistance)

De R-waarde geeft aan hoeveel warmteweerstand het product heeft bij een bepaalde dikte. Deze waarde wordt uitgerekend door de dikte van het materiaal te delen door de L-waarde. Hoe hoger de R-waarde, des te beter het product isoleert.

Dit verklaart waarom de betere isolatiematerialen met een lagere L-waarde net zo goed of zelfs beter isoleren dan een ander materiaal dat veel dikker is.

 

Rd-waarde (d is van declared)

Als fabrikanten officieel kunnen aantonen dat de R-waardeberekening van hun product voldoet aan NEN-EN 13165 mogen zij de R-waarde als Rd vermelden. Er mag dus bij een Rd-waarde van worden uit gegaan dat de door de fabrikant opgegeven R-waarde officieel klopt. Het betreft dus alleen het desbetreffende aangegeven materiaal.

 

 

Rc-waarde (c is van constructie)

De Rc-waarde is de totale weerstand van het isolatiemateriaal en van de andere gezamenlijke materialen in een constructie. Dus optelsom van de samengestelde materialen ( bv. hout, steen en gips) van de gevel, vloer of het dak.

Een voorbeeld: een ongeïsoleerde spouwmuur isoleert ook en heeft een gemiddelde isolatiewaarde van Rd 0,36.  Als deze muur in de spouw alsnog wordt geïsoleerd met isolatiemateriaal, met bijvoorbeeld een Rd-waarde 1,56, dan krijgt de gevelconstructie een Rc-waarde van 1,92 (0,36 + 1,56). Stel dat dezelfde muur ook aan de buitenkant geïsoleerd is met bijvoorbeeld een Rd-waarde van 1,7, dan wordt de Rc-waarde van de gevelconstructie 3,62 (0,36 + 1,7 + 1,56)

 

U-waarde

De U-waarde betreft de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel van de woning. Deze waarde wordt voornamelijk gebruikt voor producten, waarbij je niet kunt kiezen uit een dikte. Bijvoorbeeld kozijnen, glas en deuren. Ook hier is het zo dat, hoe lager de waarde, des te beter de isolerende werking is. Enkel glas in een houten kozijn heeft bijvoorbeeld een U-waarde van 5,1. Bij HR++ glas komt de U-waarde op 1,8.

 

EPC-waarde (Energie Prestatie Coëfficiënt)

De EPC-waarde geeft aan hoe energiezuinig een specifiek gebouw is. Hoe lager de EPC-waarde van een woning, des te energiezuiniger de woning is. Bij de berekening van de EPC-waarde telt niet alleen isolatie mee. Ook installatie technische zaken als verwarming, koeling, ventilatie, warmtapwaterbereiding, verlichting, hulpenergie e.d.

Waar Nederland meestal de EPC-waarde gebruikt, gebruiken de andere EU-lidstaten de K-waarde. Woningen met EPC waarde van 0.0 zijn in principe energie-neutraal.

 

K-waarde (ook wel K-Peil genoemd)

De K-waarde staat voor de mate van energiezuinigheid van een specifieke woning. De K-waarde wordt vooral in de andere EU-lidstaten gebruikt.

Voor Nederland zie EPC-waarde.

 

C-waarde

De C-waarde geeft aan hoeveel energie er nodig is om het materiaal 1 graad te laten stijgen. Deze materiaaleigenschap is niet dikte afhankelijk. Hoe hoger de C-waarde, hoe trager het materiaal opwarmt. Dus in de winter zorgt isolatiemateriaal met een hoge C-waarde ervoor dat de warmte langer binnen de muren blijft en niet snel naar buiten verloren gaat. Een opgewarmde woning heeft hierdoor veel minder bijverwarming nodig. Als in de zomer de zon op de gevel staat en het isolatiemateriaal een hoge C-waarde heeft, zal het langer duren voordat de muur de warmte naar binnen doorgeeft. Het blijft binnen dus langer koel in de zomer.