logo_Dbv_verloop_a4_strip

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Een energiezuinige woning heeft lage energielasten, is comfortabel en met een goed ventilatiesysteem heeft de woning een gezond binnenklimaat.

Per 15 september 2016 is de “Subsidieregeling energiebesparing eigen huis” (SEEH) van kracht. Door deze subsidie wordt uw eventuele investering aanzienlijk lager en verdient u deze des te sneller weer terug via uw lagere energierekening.

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moeten er minimaal twee energiebesparende maatregelen uitgevoerd worden.U kunt uit het isoleren van uw dak, uw muren, uw vloer en het aan laten brengen van hoogrendementsglas. In onderstaande tabel vindt u  de subsidiebedragen per vierkante meter en de eisen waaraan de energiebesparende maatregel minimaal moet voldoen.

Subsidie
per m²
Soort
isolatie
Minimale isolatiewaarde Vrijstaande woning 2 onder 1 kap
half vrijstaand
tussen-woning etage-
woning
€   5,- Spouwmuur RD waarde 1,1 Min. 50 m² Min. 33 m² min. 15 m² min. 13 m²
€ 25,- Gevel Rd waarde 3,5 Min. 55 m² Min. 40 m² Min. 18 m² Min. 13 m²
€ 20,-

€   5,-

Dak

Zolder- of
vlieringvloer

Rd waarde 3,5 Min. 57 m² Min. 38 m² Min. 31 m² Min. 15 m²
€   7,-

€   4,-

Vloer

Bodem (evt. i.c.m. vloerisolatie

Rd waarde 3,5 Min. 44 m² Min. 32 m² Min. 27 m² Min. 20 m²
€ 35,-

€ 15,-

HR++ gls

Panelen i.c.m. HR++ gls

Max. U 1,2 Min. 15 m² Min. 12 m² Min. 10 m² Min. 8 m²
€ 100,-

 

€   75,-

Triple-glas i.c.m.
isolerend kozijnPanlenen i.c.m.
Triple-glas en isolerend kozijn
Max. U 0,8 Min. 15 m² Min. 12 m² Min. 10 m² Min. 8 m²

(Regeling update 2020) Uitgebreide informatie is te lezen op www.rvo.nl

Als u minimaal twee van de hierboven vermelde energiebesparende maatregelen uit laat voeren, heeft u ook recht op 1 of meer van de onderstaande subsidies:

Subsidie Maatregel
€ 150,- Voor het laten maken van een Maatwerkadviesrapport door een gediplomeerd EPA adviseur
€ 120,- p/m² Het vervangen van een deur in de gevel door een isolerende deur (max. U 2,0)
€ 45,-

p/m²

Bij het voor de 1e keer toepassen van triple-glas; het vervangen van een kozijn door een isolerend kozijn met een maximale U-waarde van 1,5 (W/m²K)
€ 800,- Het voor de 1e keer aanleggen van een systeem voor CO2 gestuurde ventilatie
€ 800,- Het voor de 1e keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmte terugwinning met een rendement van ten minste 50%.
€ 140,- Het voor de 1e keer aanleggen van een douche met een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douche WTW) met een rendement van tenminste 50%
€ 390,- Het voor de 1e keer aanleggen van een douchebak met een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douche WTW) met een rendement van tenminste 50%
€   60,- Het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem
Extra € 4.000,- maximaal totaal
€ 20.000,-
Voor de uitvoering van een zeer energiezuinig pakket. Maatregelen: kierdichting, gevelisolatie met een Rc 5,0, dakisolatie Rc 6,5, vloer-/bodemisolatie Rc 4,0, hoogrendementsglas max. 0,8, Kozijnen en deuren in de gevel max U1,5 en een CO2 gestuurd ventilatiesysteem of balansventilatie met warmte terugwinning.

Voor alle uitgangspunten en voorwaarden verwijzen wij naar de site van de overheid: www.rvo.nl

Van label G naar A

logo_Dbv_verloop_a4_strip

BTW voordeelregelingen

ISOLEREN VAN WONINGEN

 

Wat zijn de regels voor isolatiebedrijven?

Voor wie                                 : particuliere woningeigenaren, die ook de woning bewonen12% btw voordeel op schilderwerk isolatiewerk en stukwerk

Wat                                         : Isolatiewerkzaamheden

Subsidie                                 : Verlaging BTW-tarief van 21% naar 9% voor arbeid

Ingangsdatum regeling        : 1 januari 2014

Einddatum regeling              : geen einddatum bekend

Aanvragen                             : de uitvoerder/leverancier brengt het lagere tarief in rekening

 

Wat is het?

De BTW voor het uitvoeren van een aantal isolatiewerkzaamheden van woningen is verlaagd van 21 naar 9%. Het gaat daarbij om het BTW-tarief voor arbeid. Over de materialen moet het hoge tarief van 21% worden berekend.

Waarom isoleren?

Met energiebesparende maatregelen creëert de woningeigenaar lagere maandlasten, meer wooncomfort en stijgt mogelijk de waarde van de woning. En: de woningbezitter draagt bij aan een beter klimaat! De meeste energiebesparende maatregelen verdienen zich in de loop van de tijd vanzelf weer terug, dankzij de lagere energierekening.

Wat zijn de voorwaarden voor BTW-verlaging?

De woning waaraan de isolatiewerkzaamheden worden/zijn verricht, staat in Nederland. De werkzaamheden worden/werden verricht op het moment dat de woning ouder is dan twee jaar na de eerste ingebruikneming.

Voor welke vormen van isolatie geldt de BTW-verlaging?

Er is sprake van ‘op energiebesparing gerichte werkzaamheden’ bij:

 • Vloer-, gevel- en dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde), die voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit (groter dan of gelijk aan 2,50 m2K/W);
 • Spouwmuurisolatie met een Rc-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,1 m2K/W;
 • Bodemisolatie met een Rc-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,1 m2K/W;
 • Plaatsen van dubbel glas
 • De vervanging van een verouderd rieten dak door een nieuw rieten dak valt niet onder de regeling, behalve als de Rc-waarde verbetert ten opzichte van de oude situatie.
Voor welke onderdelen van de werkzaamheden geldt de BTW-verlaging?

Het verlaagde BTW-tarief is alleen van toepassing op het arbeidsloon en dus NIET op de gebruikte materialen.

Werkzaamheden die onder de 9% btw vallen
 1. Vervangen van bestaande (constructie)onderdelen
 • Oude buitendeuren worden vervangen door nieuwe. Wanneer de nieuwe deuren (inclusief beglazing) ten hoogste een warmtedoorgangscoëfficient hebben zoals in het Bouwbesluit beschreven, vallen de arbeidskosten onder het 9%-tarief.
 • Enkel glas wordt vervangen door dubbel/isolatieglas. De arbeidskosten voor het aanbrengen van ramen (inclusief beglazing) moet ten hoogste een warmtedoorgangscoëfficient, zoals genoemd in het Bouwbesluit, valt onder het 9%-tarief.
 • Kapotte beglazing wordt vervangen door beglazing met dezelfde waarde. Wanneer de beglazing voldoet aan de warmtedoorgangscoëfficient zoals genoemd in het Bouwbesluit, valt onder het 9%-tarief.
 • Een bestaand dak wordt vervangen door een nieuw dak. Wanneer een bestaand dak wordt vervangen door een nieuw dak met dakisolatie dat voldoet aan de warmtedoorgangscoëfficient, zoals genoemd in het Bouwbesluit, valt de arbeid voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal onder het 9%-tarief. Het verwijderen van het oude dak valt onder het 21%-tarief. Het aanbrengen van de nieuwe dakbedekking valt tevens onder het 21%-tarief. Indien een bestaand dak wordt vervang door een nieuw dak zonder dakisolatie valt het geheel onder het 21%-tarief.
 1. Werkzaamheden die een energiebesparend effect hebben maar die op zich niet op energiebesparing zijn gericht
 • Onderdelen van een verbouwing (inclusief aanbouw en uitbouw) waarbij isolerende materialen worden toegepast die voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit vallen onder het 9%-tarief.

Dus alleen het aanbrengen van het isolatiemateriaal valt onder het 9%-tarief.

Werkzaamheden die niet onder 9% btw vallen

Voorbereidende werkzaamheden die te ver af staan van op energiebesparende gerichte isolatiewerkzaamheden, vallen niet onder het 9%-tarief. Dit geldt voor sloopwerkzaamheden, zoals het verwijderen van de oude vloer, het dak of de kozijnen voorafgaand aan de daadwerkelijke isolatiewerkzaamheden. Dit geldt tevens voor het aanbrengen van het nieuwe dak of vloer; Het arbeidsloon voor het vervaardigen van constructieonderdelen in eigen beheer van een isolatiebedrijf behoort gerekend te worden tot het materiaal.

Hoe kan ik de BTW-verlaging doorberekenen?

U kunt de BTW-verlaging bespreken met de woningbezitter waarbij u isolatiewerkzaamheden gaat uitvoeren/heeft uitgevoerd. U kunt het lagere BTW-tarief in de factuur verwerken, zodat de woningbezitter (uw opdrachtgever) minder hoeft te betalen.

Wat zijn de regels voor gepleisterde gevelisolatie?

Voor het aanbrengen van gepleisterde gevelisolatie is een aparte situatie ontstaan bij woningen ouder dan twee jaar. Daarvoor geldt het 9% tarief van stukadoorswerken. Door de nieuwe BTW-regeling voor isolatie valt de betreffende arbeid daarvan ook onder die 9% regeling, maar over de toegepaste isolatiematerialen dient u formeel het hoge tarief van 21% te berekenen.

Specifieke vragen

Vraag: De werkzaamheden worden verricht op het moment dat de woning ouder is dan twee jaar na de eerste ingebruikneming. Hoe moet de aannemer hiermee omgaan en hoe toont hij dat aan? Moet hij bewijsstukken sturen naar de belastingdienst?

Antwoord: In een WOZ-beschikking wordt het bouwjaar van een woning vermeld. De opdrachtgever kan een exemplaar van deze beschikking aan de ondernemer overhandigen als bewijs dat de woning ouder is dan twee jaar na de eerste ingebruikneming. De WOZ-beschikking vormt een onderdeel van de administratie van de ondernemer en dient aldus als bewijsmiddel voor de terechte toepassing van het verlaagde tarief. Het opsturen van dit bewijsmiddel naar de belastingdienst is absoluut onnodig.

Vraag: Hoe zit het met grote werken, waar vaak sprake is van meerder deelfacturen? Dit type werk wordt nooit in één keer gefactureerd.

Antwoord: Wanneer bij een grote renovatie/verbouwing meerdere (achtereenvolgende) facturen worden uitgereikt is er sprake van deelfacturen. Aangezien ten aanzien van deze stukjes werkzaamheden niet kan worden bepaald wat het totaal is van isolatiewerkzaamheden (en de daarmee gepaard gaande verdeling over materiaal en arbeid) is de meest eenvoudige methode eerst 21% in rekening te brengen. Bij de eindfactuur kan dan worden verrekend. Op dat omtrent ontstaat immers het overzicht. Het is ook toegestaan 9% in rekening te brengen voor de isolatiewerkzaamheden per deelfactuur. Hieruit volgt eveneens dat bij de afronding van de verbouwing verrekend moet worden omdat zoals hiervoor is gesteld eerst op dat moment een totaalbeeld verkregen wordt.

Van label G naar A

logo_Dbv_verloop_a4_strip

Salderingsregeling bij zonnepanelen

Door de salderingsregeling is het aanschaffen van zonnepanelen extra aantrekkelijk gemaakt en draagt het goed bij aan de energietransitie in Nederland. Met de salderingsregeling hebben bezitters van zonnepanelen meer investeringszekerheid.

Wat wordt bedoeld met salderen?

Salderen is het tegen elkaar wegstrepen van de aan het net geleverde stroom tegen het verbruikte stroom. Overdag wanneer de volop zon schijnt leveren de zonnepanelen meer vermogen dat op dat moment wordt verbruikt. Dit overschot wordt aan het energienetwerk terug geleverd. Als de zon onder is wekken de zonnepanelen geen stroom meer op en wordt er weer stroom afgenomen van een energienetwerk. In Nederland mag de terug levering en afname tegen elkaar wegstrepen.

Wat houdt de salderingsregeling in?

Iedereen met een aansluiting tot en met 3 x 80A komt in aanmerking voor de salderingsregeling. Hier vallen bijna alle particuliere woningen onder, maar ook veel kleine bedrijven. Voor deze groep geldt dat zij evenveel ontvangen voor de teruggeleverde energie als dat zij betalen voor de afgenomen energie. Dit is inclusief belastingen en transportkosten. De energieleverancier rekent dit jaarlijks op de jaarrekening met de klant af.

Salderingsregeling zonnepanelen

Een voorbeeld:

De zonnepanelen leveren in één jaar 1.250 kWh op. Er wordt door het huishouden 3.500 kWh verbruikt. Dit betekent dat op de jaarafrekening (3.500-1.250) 2.250 KWh wordt afgerekend.

 

Het is echter niet mogelijk om méér te salderen dan zelf wordt verbruikt.

 

Een voorbeeld:

De zonnepanelen leveren in één jaar 3.250 kWh op. Er wordt door het huishouden 3.000 kWh verbruikt. Dit betekent dat op de jaarafrekening (3.000-3.250) -/-250 KWh, tegen een aanzienlijk lager bedrag (circa € 0,05)dan voor stroomverbruik (circa € 0,22), wordt afgerekend.

 

Salderingsregeling wordt gegarandeerd tot en met 2023

De salderingsregeling in zijn huidige vorm zoals boven omschreven blijft tot 2023 bestaan. Vanaf 1 januari 2023 zal de regeling geleidelijk worden afgebouwd met 9% per jaar tot 2031. Vanaf dan resteert alleen een mogelijke vergoeding die door de energieleverancier wordt gegeven. Daarom wordt het steeds belangrijker dat je je eigen opgewekte stroom direct gebruikt. Immers je ontvangt minder voor je geleverde stroom en voor afgenomen stroom betaal je de contractprijs. Dus dan worden zonnepanelen op de minder gunstige oost/west ligging ook veel interessanter.

Door de prijsontwikkeling van zonnepanelen zal ook nu nog de terugverdientijd op circa 7 jaar liggen volgens Milieu Centraal, bij een investering van 10 zonnepanelen in 2020 voor een gemiddeld huishouden.

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen
afbeelding van milieu centraal

Ook wanneer de zonnepanelen in 2023 worden aangeschaft is dit nog steeds aantrekkelijk, je mag ieder jaar wel minder salderen, maar het blijft een aantrekkelijke investering. De terugverdientijd zal iets langer zijn circa 8,2 jaar.

Voor het deel van de stroom die je zelf hebt opgewekt en vanaf 2023 niet meer mag salderen, ontvang je een terugleververgoeding. Minister Wiebes wil die vergoeding vanaf 2023 instellen op minimaal 80 % van het leveringstarief (exclusief belastingen) dat je hebt afgesproken met je energieleverancier. Hij wil dit in de wet opnemen, zodat consumenten beter zijn beschermd.

Wat moet je doen om van de salderingsregeling gebruik te maken?

Salderen gebeurt niet automatisch nadat ze zijn geïnstalleerd. De zonnepanelen moeten eerst geregistreerd worden op energieleveren.nl. Het registreren kan al voordat de zonnepanelen energie opwekken. Door registratie weet de netbeheerder en de energieleverancier dat er stroom aan het net wordt teruggeleverd en hoeveel.

De netbeheerder kan vervolgens controleren of de huidige energiemeter de stroom van de zonnepanelen kan registeren. Kan de meter de verbruikte en teruggeleverde stroom niet onderscheiden, dan zal de netbeheerder dit in een mail vermelden aan de klant.

Verder geldt:

 • Betreft het een nieuwbouwwoning met zonnepanelen, informeer dan of de installateur of aannemer de zonnepanelen heeft aangemeld.
 • Bij veel of grote zonnepanelen moet de installatie eerst geregistreerd worden voordat ze in gebruik worden genomen. (aansluitwaarden van 3×16 ampère of meer).
 • Zonnepanelen van een ander perceel mogen niet aan de meter gekoppeld worden.
 • Kijk goed naar de voorwaarden van de eigen energieleverancier.

Zelf de energie opslaan?

Dit zal in de toekomst wellicht een goede optie worden, maar nu vraag het nog een best hoge investering, namelijk tussen de € 3.000,- en € 9.000,-. Er wordt dan van accu’s gebruik gemaakt van Lithium-lon-batterijen. Als de accu leeg is, zal er stroom van het elektriciteitsnet gehaald worden. In de zomermaanden is het dan mogelijk om volledig onafhankelijk van het elektriciteitsnet te zijn, voor de wintermaanden zal dat veelal niet het geval zijn.