COP = coëfficiënt of performanceHet rendement van bijvoorbeeld een warmtepomp wordt weergegeven in COP, maar wat houdt dat nu in? De coëfficiënt of performance, kortweg COP geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid verbruikte energie tegenover de hoeveelheid afgegeven energie. Deze energie wordt bij de warmtepomp gebruikt door de compressor. Een doorsnee moderne warmtepomp heeft een COP van 4.0. Dat wil zeggen dat de warmtepomp theoretisch in staat is om 4.0 kWh aan energie te produceren voor elke kWh die ze aan elektriciteit verbruikt. Dit kan men gelijkstellen aan een economisch rendement van 400%. Bij gewone elektrische verwarming heb je slechts een rendement van 100%. Echter de COP en dus het rendement daalt naarmate de gewenste afgifte temperatuur hoger moet zijn dan 55 °C . Een warmtepomp rendeert het beste bij lage temperatuurverwarming 35-55 °C.

Het voordeel van de warmtepomp zit dus niet zozeer in de grote besparing op energiekosten als wel in de vermeden CO2 uitstoot. Overigens valt dit CO2-voordeel weg als de elektriciteit uit kolengestookte centrales komt.

De verhouding tussen de gas- en elektriciteitsprijs bepaalt vervolgens wat de bedrijfskosten zijn.

 

Kosten gas versus elektra