BTW isolatiewerkzaamheden

Wat houdt de regel BTW isolatiewerkzaamheden in?

Voor wie                                 : particuliere woningeigenaren, die ook de woning bewonen12% btw voordeel op schilderwerk isolatiewerk en stukwerk

Wat                                         : Isolatiewerkzaamheden

Subsidie                                 : Verlaging BTW-tarief van 21% naar 9% voor arbeid

Ingangsdatum regeling        : 1 januari 2014

Einddatum regeling              : geen einddatum bekend

Aanvragen                             : de uitvoerder/leverancier brengt het lagere tarief in rekening

 

Wat is het?

De BTW voor het uitvoeren van een aantal isolatiewerkzaamheden van woningen ouder dan 2 jaar is verlaagd van 21 naar 9%. Het gaat daarbij om het BTW-tarief voor arbeid. Over de materialen moet het hoge tarief van 21% worden berekend.

Waarom isoleren?

Met energiebesparende maatregelen creëert de woningeigenaar lagere maandlasten, meer wooncomfort en stijgt mogelijk de waarde van de woning. En: de woningbezitter draagt bij aan een beter klimaat! De meeste energiebesparende maatregelen verdienen zich in de loop van de tijd vanzelf weer terug, dankzij de lagere energierekening.

Wanneer geldt het lage BTW tarief op isolatiewerkzaamheden?

De woning waaraan de isolatiewerkzaamheden worden/zijn verricht, staat in Nederland. De werkzaamheden worden/werden verricht op het moment dat de woning ouder is dan twee jaar na de eerste ingebruikneming. Het doel voor de isolatiewerkzaamheden is om de woning energiezuiniger te maken.

Voor welke vormen van isolatie geldt de BTW-verlaging?

Als er is sprake van 'op energiebesparing gerichte werkzaamheden' bij:

 • Vloer-, gevel- en dakisolatie;
 • Spouwmuurisolatie;
 • Bodemisolatie;
 • Plaatsen van isolatieglas
 • De vervanging van een verouderd rieten dak door een nieuw rieten dak valt niet onder de regeling, behalve als de Rc-waarde verbetert ten opzichte van de oude situatie.
Voor het aanbrengen van welk type isolatiemateriaal geldt het BTW-voordeel?

Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn:

 • glaswol
 • steenwol
 • piepschuim
 • (isolatie)glas
 • polyurethaan (PUR/PIR)

Deuren, kozijnen en riet zijn voorbeelden van zaken die niet gelden als isolatiemateriaal.

Voor welke onderdelen van de werkzaamheden geldt de BTW-verlaging?

Het verlaagde BTW-tarief is alleen van toepassing op het arbeidsloon en dus NIET op de gebruikte materialen.

Werkzaamheden die onder de 9% btw vallen
 1. Vervangen van bestaande (constructie)onderdelen
  • Enkel glas wordt vervangen door dubbel/isolatieglas. De arbeidskosten voor het aanbrengen van ramen (inclusief beglazing) moet ten hoogste een warmtedoorgangscoëfficient, zoals genoemd in het Bouwbesluit, valt onder het 9%-tarief.
  • Kapotte beglazing wordt vervangen door beglazing met dezelfde waarde. Wanneer de beglazing voldoet aan de warmtedoorgangscoëfficient zoals genoemd in het Bouwbesluit, valt onder het 9%-tarief.
  • Een bestaand dak wordt vervangen door een nieuw dak. Wanneer een bestaand dak wordt vervangen door een nieuw dak met dakisolatie dat voldoet aan de warmtedoorgangscoëfficient, zoals genoemd in het Bouwbesluit, valt de arbeid voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal onder het 9%-tarief. Het verwijderen van het oude dak valt onder het 21%-tarief. Het aanbrengen van de nieuwe dakbedekking valt tevens onder het 21%-tarief. Indien een bestaand dak wordt vervang door een nieuw dak zonder dakisolatie valt het geheel onder het 21%-tarief.
 1. Werkzaamheden die een energiebesparend effect hebben maar die op zich niet op energiebesparing zijn gericht
  • Onderdelen van een verbouwing (inclusief aanbouw en uitbouw) waarbij isolerende materialen worden toegepast die voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit vallen onder het 9%-tarief.

Dus alleen het aanbrengen van het isolatiemateriaal valt onder het 9%-tarief.

Werkzaamheden die niet onder 9% btw vallen

Voorbereidende werkzaamheden die te ver af staan van op energiebesparende gerichte isolatiewerkzaamheden, vallen niet onder het 9%-tarief. Dit geldt voor sloopwerkzaamheden, zoals het verwijderen van de oude vloer, het dak of de kozijnen voorafgaand aan de daadwerkelijke isolatiewerkzaamheden. Dit geldt tevens voor het aanbrengen van het nieuwe dak of vloer; Het arbeidsloon voor het vervaardigen van constructieonderdelen in eigen beheer van een isolatiebedrijf behoort gerekend te worden tot het materiaal.

Hoe wordt de BTW-verlaging doorberekenen?

Vraag uw aannemer het BTW-voordeel op isolatiewerkzaamheden met u te bespreken. U kunt vragen om het lagere BTW-tarief in de factuur verwerken, zodat de u minder hoeft te betalen en duidelijkheid heeft dat het juiste BTW-tarief is berekend.

Wat zijn de regels voor gepleisterde gevelisolatie?

Voor het aanbrengen van gepleisterde gevelisolatie is een aparte situatie ontstaan bij woningen ouder dan twee jaar. Daarvoor geldt het 9% tarief van stukadoorswerken. Door de BTW-regeling voor isolatiewerkzaamheden valt de betreffende arbeid daarvan ook onder die 9% regeling, maar over de toegepaste isolatiematerialen dient formeel het hoge tarief van 21% te worden berekend.

Specifieke vragen

Vraag: De werkzaamheden worden verricht op het moment dat de woning ouder is dan twee jaar na de eerste ingebruikneming. Hoe moet de aannemer hiermee omgaan en hoe toont hij dat aan? Moet hij bewijsstukken sturen naar de belastingdienst?

Antwoord: In een WOZ-beschikking wordt het bouwjaar van een woning vermeld. De opdrachtgever kan een exemplaar van deze beschikking aan de ondernemer overhandigen als bewijs dat de woning ouder is dan twee jaar na de eerste ingebruikneming. De WOZ-beschikking vormt een onderdeel van de administratie van de ondernemer en dient aldus als bewijsmiddel voor de terechte toepassing van het verlaagde tarief. Het opsturen van dit bewijsmiddel naar de belastingdienst is absoluut onnodig.

Vraag: Hoe zit het met grote werken, waar vaak sprake is van meerder deelfacturen? Dit type werk wordt nooit in één keer gefactureerd.

Antwoord: Wanneer bij een grote renovatie/verbouwing meerdere (achtereenvolgende) facturen worden uitgereikt is er sprake van deelfacturen. Aangezien ten aanzien van deze stukjes werkzaamheden niet kan worden bepaald wat het totaal is van isolatiewerkzaamheden (en de daarmee gepaard gaande verdeling over materiaal en arbeid) is de meest eenvoudige methode eerst 21% in rekening te brengen. Bij de eindfactuur kan dan worden verrekend. Op dat moment ontstaat immers het overzicht. Het is ook toegestaan 9% in rekening te brengen voor de isolatiewerkzaamheden per deelfactuur. Hieruit volgt eveneens dat bij de afronding van de verbouwing verrekend moet worden omdat zoals hiervoor is gesteld eerst op dat moment een totaalbeeld verkregen wordt.