Vraag naar subsidies, CV-systemen, Zonneboilers, Kachels

Budget ISDE in 2018 is 100 miljoen

geplaatst in: Subsidie

In 2018 is er een budget van € 100 miljoen beschikbaar voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Het kabinet stimuleert met de ISDE de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte.

Op 4 december 2017 werd in de Staatscourant de gewijzigde ISDE regeling gepubliceerd. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle aanvragen die op of na 1 januari 2018 binnenkomen. 

Om welke wijzigingen in de ISDE gaat het:

Deskundig Installateur

De installatie moet per 1 januari 2018 uitgevoerd worden door een deskundig installateur. Bij de aanvraag van de subsidie moet de aanvrager een bewijs hiervoor aanleveren. Een factuur van de aannemer of installateur waarop de installatie staat beschreven kan als bewijsstuk dienen.

Warmtepompen

Per 1 februari 2018 zal het subsidiebedrag voor een aantal lucht-warmtepompen lager worden. Reden is dat het niet-hernieuwbare deel van het thermische vermogen, waar de subsidie grotendeels op is gebaseerd, niet meer wordt meegenomen.

Zonneboilers

Per 1 januari 2018 wordt het subsidiebedrag voor zonneboilers met een appartuuroppervlakte (= netto oppervlakte) van ten hoogste 10 m2 verlaagd van 75 cent per kWh naar 68 cent per kWh. Hiermee wordt gecompenseerd voor een wijziging in de berekenmethode, die leidt ertoe dat de opbrengsten van kleine zonneboilers stijgen. De uiteindelijke subsidiebedragen kunnen hierdoor licht veranderen.

Is de apparatuuroppervlakte van zonneboilers meer dan 10m2, dan krijgt men te maken met een nieuwe factor in de berekenmethode: de instralingshoekmodifier. De verhouding van de subsidiebedragen voor zonneboilers op basis van vlakke-plaatcollectoren en op basis van vacuümbuiscollectoren wordt hierdoor beter.

In de Toelichting van de gewijzigde Regeling worden de wijzigingen uitgelegd.

De subsidieregeling loopt al vanaf 1 januari 2016 voor zakelijke gebruikers en particulieren. In 2017 is de bekendheid van de regeling toegenomen, de verwachting is dat het aantal aanvragen in 2018 groot zal zijn.

Meer informatie vind je op:

Investeringssubsidie duurzame energie

Subsidies energiebesparing