Zonnepanelen plaatsen op dak

BTW terugvordering zonnepanelen aangeschaft in 2012-2013 nog mogelijk!

geplaatst in: Eigen huis, Subsidie, Zonnepanelen

Recent heeft de rechtbank uitspraak gedaan inzake BTW terugvordering over zonnepanelen aangeschaft in 2012 en 2013. Onderstaand de informatie met betrekking tot deze mogelijkheid. Door het Hof Den Bosch is op 6 juli 2017 bepaald dat wanneer iemand uit andere hoofde als ondernemer voor de BTW wordt aangemerkt, iemand met zonnepanelen ook als ondernemer voor de BTW dient te worden aangemerkt. Deze termijn is 5 jaar na het einde van het jaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht. Hiermee was een teruggave echter nog niet verzekerd. Op 15 december 2017 is een arrest door de Hoge Raad gewezen waaruit blijkt dat de BTW teruggave alsnog verleend dient te worden indien de aangifte binnen de door de Belastingdienst gestelde termijn is ingediend. Door de combinatie van deze twee uitspraken is BTW teruggave over 2012 en 2013 alsnog mogelijk.

Zonnepanelen aangeschaft in 2012

Uit bericht van de Belastingdienst blijkt dat een verzoek om BTW terugvordering uit deze periode in behandeling wordt genomen wanneer de aanmelding als BTW ondernemer uiterlijk dit jaar bij de Belastingdienst is binnengekomen. Dat betekent dat het verzoek uiterlijk op vrijdag 29 december 2017 bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Zonnepanelen aangeschaft in 2013

Indien de zonnepanelen tussen 1 januari en 20 juni 2013 zijn aangeschaft, kan de BTW nog in 2018 teruggevraagd worden.