Salderingsregeling bij zonnepanelen

Door de salderingsregeling is het aanschaffen van zonnepanelen extra aantrekkelijk gemaakt en draagt het goed bij aan de energietransitie in Nederland. Met de salderingsregeling hebben bezitters van zonnepanelen meer investeringszekerheid.

Wat wordt bedoeld met salderen?

Salderen is het tegen elkaar wegstrepen van de aan het net geleverde stroom tegen het verbruikte stroom. Overdag wanneer de zon volop schijnt leveren de zonnepanelen meer vermogen dan op dat moment wordt verbruikt. Dit overschot wordt aan het energienetwerk terug geleverd. Als de zon onder is wekken de zonnepanelen geen stroom meer op en wordt er weer stroom afgenomen van een energienetwerk. In Nederland mag je de teruglevering en afname tegen elkaar wegstrepen.

Wat houdt de salderingsregeling in?

Iedereen met een aansluiting tot en met 3 x 80A komt in aanmerking voor de salderingsregeling. Hier vallen bijna alle particuliere woningen onder, maar ook veel kleine bedrijven. Voor deze groep geldt dat zij evenveel ontvangen voor de teruggeleverde energie als dat zij betalen voor de afgenomen energie. Dit is inclusief belastingen en transportkosten. De energieleverancier rekent dit jaarlijks op de jaarrekening met de klant af.

Salderingsregeling zonnepanelen

Een voorbeeld:

De zonnepanelen leveren in één jaar 1.250 kWh op. Er wordt door het huishouden 3.500 kWh verbruikt. Dit betekent dat op de jaarafrekening (3.500-1.250) 2.250 KWh wordt afgerekend.

 

Het is echter niet mogelijk om méér te salderen dan zelf wordt verbruikt.

 

Een voorbeeld:

De zonnepanelen leveren in één jaar 3.250 kWh op. Er wordt door het huishouden 3.000 kWh verbruikt. Dit betekent dat op de jaarafrekening (3.000-3.250) -/-250 KWh, tegen een aanzienlijk lager bedrag (circa € 0,05)dan voor stroomverbruik (circa € 0,22), wordt afgerekend.

 

Salderingsregeling wordt gegarandeerd tot en met 2025

De salderingsregeling in zijn huidige vorm zoals boven omschreven blijft tot 2025 bestaan. Dit percentage gaat elk jaar omlaag en daalt in 2025 met 36%. Tussen 2026 en 2031 daalt het percentage jaarlijks met 9%. Vanaf 2031 daalt het salderingspercentage met 28% tot 0%. Vanaf dan resteert alleen een mogelijke vergoeding die door de energieleverancier wordt gegeven. Daarom wordt het steeds belangrijker dat je je eigen opgewekte stroom direct gebruikt. Immers je ontvangt minder voor je geleverde stroom en voor afgenomen stroom betaal je de contractprijs. Dus dan worden zonnepanelen op de minder gunstige oost/west ligging ook veel interessanter.

Door de prijsontwikkeling van zonnepanelen zal ook nu nog de terugverdientijd op circa 7 jaar liggen volgens Milieu Centraal, bij een investering van 10 zonnepanelen in 2023 voor een gemiddeld huishouden.

grafiek zonnepanelen_salderen vanaf 2023
afbeelding milieu centraal

 

Ook wanneer de zonnepanelen in 2025 worden aangeschaft is dit nog steeds aantrekkelijk, je mag ieder jaar wel minder salderen, maar het blijft een aantrekkelijke investering. De terugverdientijd zal iets langer zijn circa 8,5 jaar.

Voor het deel van de stroom die je zelf hebt opgewekt en vanaf 2025 niet meer mag salderen, ontvang je een teruglever-vergoeding. Deze teruglever-vergoeding verschilt per energiebedrijf. Milieu Centraal rekent met 9 cent per kWh.

Wat moet je doen om van de salderingsregeling gebruik te maken?

Salderen gebeurt niet automatisch nadat ze zijn geïnstalleerd. De zonnepanelen moeten eerst geregistreerd worden op energieleveren.nl. Het registreren kan al voordat de zonnepanelen energie opwekken. Door registratie weet de netbeheerder en de energieleverancier dat er stroom aan het net wordt teruggeleverd en hoeveel.

De netbeheerder kan vervolgens controleren of de huidige energiemeter de stroom van de zonnepanelen kan registeren. Kan de meter de verbruikte en teruggeleverde stroom niet onderscheiden, dan zal de netbeheerder dit in een mail vermelden aan de klant.

Verder geldt:

  • Betreft het een nieuwbouwwoning met zonnepanelen, informeer dan of de installateur of aannemer de zonnepanelen heeft aangemeld.
  • Bij veel of grote zonnepanelen moet de installatie eerst geregistreerd worden voordat ze in gebruik worden genomen. (aansluitwaarden van 3x16 ampère of meer).
  • Zonnepanelen van een ander perceel mogen niet aan de meter gekoppeld worden.
  • Kijk goed naar de voorwaarden van de eigen energieleverancier.

Zelf de energie opslaan?

Dit zal in de toekomst wellicht een goede optie worden, maar nu vraag het nog een best hoge investering, namelijk tussen de € 3.000,- en € 9.000,-. Er wordt dan van accu’s gebruik gemaakt van Lithium-lon-batterijen. Als de accu leeg is, zal er stroom van het elektriciteitsnet gehaald worden. In de zomermaanden is het dan mogelijk om volledig onafhankelijk van het elektriciteitsnet te zijn, voor de wintermaanden zal dat veelal niet het geval zijn.