Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)

De overheid stimuleert eigenaren van koopwoningen door middel van subsidies hun huis te verduurzamen. Een mooie tegemoetkoming in de kosten waardoor de terugverdientijd wordt verkort. Onderstaand worden de mogelijkheden en voorwaarden uiteengezet. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is er voor eigenaren die de woning als hoofdverblijf gebruiken of dit direct na renovatie gaan doen. Deze subsidie heeft betrekking op investeringen in 5 typen isolatiemaatregelen, zonneboiler, (hybride) warmtepomp en aansluiting op een warmtenet.

De subsidie geldt niet voor:

  • Nieuwbouwwoningen
  • Uitbreiding van een woning (uitbouw)
  • Airco (ook wel lucht-lucht warmtepomp genoemd)

Dit zijn de maatregelen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden:

Nieuwe regeling vanaf 2023

Vanaf 2023 is het voor een eigenaar-bewoner ook mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen als je vanaf 2 april 2022 één isolatiemaatregel gerealiseerd hebt. In dat geval krijg je tot 15% van de kosten als subsidie terug, mits je aanvraag aan de geldende voorwaarden voldoet.

Combineer je een isolatiemaatregel met een tweede isolatiemaatregel of een investering in een warmtepomp, zonneboilers of warmtenetaansluiting? Dan krijg je tot 30% van de totale kosten als subsidie terug.

Welke maatregelen toe te passen?

Weet je nog niet welke maatregelen je kunt toepassen? Dan is het slim om je eerst eens te oriënteren op de mogelijkheden via www.verbeterjehuis.nl. Hier krijg je een globaal overzicht van de mogelijke maatregelen voor je woning. Ook kan je bij  het energieloket van je gemeente informeren of er wellicht lokale subsidiemogelijkheden zijn. Voor een totaal overzicht van mogelijke maatregelen, investeringen, comfortverbetering en terugverdientijd, gericht op je persoonlijke situatie is er de mogelijkheid voor het energiebespaaradvies van De Bespaarvakman.

Stappenplan subsidieaanvraag

Om het indienen van de subsidieaanvraag goed te laten verlopen heeft de overheid een stappenplan ontwikkeld. In dit stappenplan lees je in een aantal eenvoudige stappen wat nodig is om de aanvraag goed af te ronden. In stap 5 wordt een opsomming gegeven van de stukken die je bij de aanvraag mee moet sturen om voor de ISDE-subsidie in aanmerking te komen.

Hoeveel subsidie kan je krijgen

Door gebruik te maken van de rekentool, kan je een indicatie krijgen van de te ontvangen subsidie.

Aanvraag subsidie

Kan er worden voldaan aan de voorwaarden per maatregel en zijn alle benodigde documenten paraat? Dan kan de subsidie aanvraag worden ingediend. Voor deze aanvraag is het belangrijk dat je inlogt met de DigiD-app óf DigiD met sms-controle. Als je dat nog niet hebt, regel dit dan eerst.

Zo voorkom je vertraging in de behandeling van je aanvraag !

Bij de aanschaf van apparaten kan er vertraging optreden als dit apparaat niet op de apparatenlijst staat met een meldcode van de overheid. Voor apparaten die op de lijst staan is het bij de overheid bekend of deze in aanmerking komen voor subsidie en welk subsidiebedrag hierbij hoort. Door gebruik te maken van de unieke meldcode kan een aanvraag voor subsidie eerder worden goedgekeurd.

Vraag de meldcode op bij de leverancier of installateur van het apparaat.

Hoelang duurt de aanvraag?

De overheid probeert de aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Als dat niet lukt dan sturen zij hiervan na ongeveer 7 weken een bericht waarin staat dat de behandeltermijn wordt verlengd.

Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan wordt de beslissing per post aan je verzonden. Hierin staat welk bedrag je uitgekeerd krijgt. De uitvoeringsdatum – ook wel installatiedatum – is leidend bij de toekenning van het subsidiebedrag.

Maximaal 1 week na de beslissing ontvang je het subsidiebedrag.