Schoonmaken ventilatiekanalen

Woningventilatie en energie

Goed ventileren is essentieel voor je gezondheid maar veroorzaakt tegelijkertijd ook extra energiekosten. In een goed geventileerde woning gaat ongeveer een kwart van het energieverbruik op aan het opwarmen van de frisse lucht en onjuiste afstelling.

Goed ventileren van woningen is noodzakelijk en gebeurt vaak onvoldoende. Het zorgt ervoor dat vervuilde en vochtige lucht naar buiten wordt afgevoerd en dat verse lucht naar binnen wordt gehaald. Daardoor ontstaat er in je gehele woning een gezond en comfortabel binnenklimaat. In een goed geventileerde woning gaat een flink deel van het energieverbruik op aan het opwarmen van de frisse lucht. Weliswaar geen verspilling want gezondheid is het belangrijkste. Een goed systeem en de juiste afstelling kan verspilling verminderen. Zet je ventilatie echter nooit uit en laat je systeem regelmatig controleren en reinigen!

Ventilatie en gezondheidverontreinigd ventilatiekanaal

Waarom is ventilatie belangrijk voor je gezondheid en welke klachten kunnen ontstaan als ventilatie in je woning niet op orde is?

Door slechte ventilatie kan je last krijgen van:

 • Ophoping van vocht, schimmelvorming, huisstofmijt en onaangename geuren in huis. Dit zijn bronnen van ziektekiemen.
 • Een ongezonde binnenlucht. Deze lucht kan vaak oorzaak zijn van luchtwegproblemen zoals chronische verkoudheid en allergische reacties. Klachten bij astma of COPD (bron: Longfonds) worden dan nog eens verergerd.
 • Een te hoog C0² gehalte van de binnenlucht. Dit veroorzaakt hoofdpijn, benauwdheid, dufheid, vermoeidheid en concentratieverlies.
 • Te hoge luchtvochtigheid voelt niet comfortabel aan en is moeilijker te verwarmen hetgeen dus ook het energieverbruik verhoogt.

Soorten ventilatiesystemen

De meeste woningen van voor de 70-tiger jaren zijn voorzien van natuurlijke ventilatie daarna ging men over op mechanische ventilatie. Begin deze eeuw deed balansventilatie zijn intrede. Ook zijn er combinaties van deze systemen. Verder kennen we zg. pijpventilatoren die alleen een deel van de woning ventileren. Vaak staat de ventilatie ’uit’ omdat men zich irriteert aan het geluid. Kortom allemaal systemen met eigen specifieke kenmerken en beperkingen.

In hoofdlijnen zijn er drie verschillende ventilatiesystemen:

 1. Natuurlijke ventilatie, natuurlijke toe- en afvoer van lucht
 2. Mechanische ventilatie, natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer
 3. Gebalanceerde ventilatie, mechanische toe- en afvoer van lucht
1. Natuurlijke ventilatie

Bij natuurlijke ventilatie wordt er verse lucht via ramen, bovenlichten of roosters toegevoerd. Door natuurlijke trek wordt de vervuilde lucht weer via andere ramen, roosters of een afvoerkanaal afgevoerd.

Plaatsing DUCO mechanische ventilatie

2. Mechanische ventilatie

Bij mechanische ventilatie wordt de verse lucht ook via ramen of roosters toegevoerd, maar de vervuilde lucht wordt hierbij vanuit de woning door een ventilatorunit naar buiten afgevoerd. De oudere ventilatorunits van voor 2007 werken op wisselstroom en gebruiken veel meer energie dan de nieuwe. De nieuwe units werken namelijk op gelijkstroom en daarmee wordt al snel jaarlijks tot € 60,00 aan energiekosten bespaard. De investeringskosten voor een nieuwe ventilatorunit zijn snel terugverdiend. Daarbij komt ook nog dat de nieuwe ventilatorunits veel stiller zijn en meer mogelijkheden hebben dan de oude wisselstroomventilatoren.

warmtemeting woning3. Gebalanceerde ventilatie (met warmteterugwinning)

Bij gebalanceerde ventilatie haalt een speciale ventilatorunit (met een dubbele motor) met de ene motor verse lucht naar binnen en de andere motor zorgt voor afvoer van de vervuilde lucht. De ventilatiekanalen van de toevoer en afvoer zijn dus van elkaar gescheiden. De verse lucht wordt de woonkamer en de slaapkamers ingeblazen en de vervuilde lucht wordt afgezogen vanuit de keuken, de wc en de badkamer. Over het algemeen zijn vanaf het jaar 2000 gebalanceerde ventilatie toegepast voor nieuwbouw en werking gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinningde meeste units hebben een warmte terugwin (WTW) voorziening. Bij WTW zit in de ventilatorunit een warmtewisselaar, waarin verse inkomende lucht wordt voorverwarmd met warme afvoerlucht. Bij ventileren van de woning wordt er altijd warmte naar buiten afgevoerd, maar bij gebalanceerde ventilatie met WTW wordt bijna alle warmte hergebruikt (er kunnen rendementen tot 97% worden behaald).

Wil je weten wat voor soort ventilatie je hebt en wat de mogelijkheden zijn, bel dan De Bespaarvakman. Hij kan je dit snel vertellen en beoordelen of het goed functioneert, vervuild is en wat je besparingsmogelijkheden zijn.

Nieuwe voorschriften 2018vervanging ventilatiebox voor en na

De Europese Commissie heeft beslist dat, per 1 januari 2018, elke nieuwe ventilatorunit verplicht moet worden voorzien van een CO² meter- of een vochtmeter. Deze meters meten de vervuiling of de vochtigheid van de lucht in huis. Zodra het CO² gehalte of de vochtigheidsgraad in huis te hoog wordt, dan zal de ventilatorunit door hen automatisch op een hogere stand worden ingeschakeld, net zolang totdat de lucht in huis weer gezond is.

Voor een gezond leefklimaat is het van groot belang dat de ventilatorunit en de ventilatiekanalen regelmatig worden geïnspecteerd en gereinigd. Wanneer dit niet gebeurd kunnen vervuilde stofresten zich ophopen, waardoor de vervuilde lucht niet goed afgevoerd kan worden.

Compleet advies en scherpe prijs

Soms zijn er bijvoorbeeld verrassende mogelijkheden om een slecht geventileerde woning te voorzien van een goed en energiezuinig ventilatiesysteem. Vraag De Bespaarvakman om gedegen advies voor een scherpe prijs.

De Bespaarvakman ontzorgt

Hij geeft je een integraal advies want heeft verstand van ventilatiesystemen, reiniging en energie besparen. Je hebt dus niet voor ieder vakgebied een specialist nodig en je kan met hem ook meteen een afspraak voor de uitvoering. Dat is nog eens wat je noemt ontzorgen!

Aanbieding ventilatie exclusief bij De Bespaarvakman Theo van der Hek uit Ede
Aanbieding ventilatie exclusief bij De Bespaarvakman regio Amersfoort

Gezond en energiezuinig ventileren door:

 • Intelligente vraaggestuurde systemen (gelijkstroom)
 • Fluisterstille uitvoeringen
 • Reinigen ventilatiekanalen
 • Warmteterugwinningssystemen
 • Aanbrengen ventilatiesystemen
 • Juiste afstelling ventilatiesysteem
 • Verbetering luchtdichtheid
 • Isolatie (vloer/muur/dak/glas)
 • Energie Prestatie Advies (EPA-w)