Gas versus ElektraDe huidige energieprijzen zijn hoog maar verschillen enorm per afnemer. Dat heeft voornamelijk te maken met het soort contract wat je als afnemer (nog) hebt. Veel mensen vragen zich daarom af of het verstandig is om met hun huidige of toekomstige energieprijzen volledig op elektra over te gaan of gas te blijven gebruiken. Op deze pagina geven we inzicht in hoe je dit voor jezelf kunt berekenen.

In 1 m³ Nederlands aardgas zit 35,17 MJ (MegaJoule), dit is gelijk aan 9,76 kWh. Een HR ketel verliest globaal 10% hiervan en dus blijft er netto 8,7 kWh over voor afgifte verwarming.

1 kWh Elektra kost ca. € 0,22**

1 m³ aardgas kost ca. € 1,20**

Voor € 1,20 heb je dus 8,7 kWh afgegeven elektra.

Wil je die 8,7 kWh puur elektrisch doen dan kost dat 8,7 x 0,22 = € 1,91

Als je 1,91 euro deelt door 1,20 euro kom je aan 1,59. Dat is in dit geval het economisch omslagpunt COP.

Dus bij een COP van 1,59 is aardgas in verbruikskosten energie net zo duur.

Wordt het COP van de warmtepomp hoger dan 1,59 dan wordt de warmtepomp goedkoper in energieverbruik dan een gasgestookte HR ketel.

 

Stel we rekenen met de maximale prijzen van het energieplafond welke in 2023 gelden, dan:

1 kWh Elektra kost ca. € 0,40** ( tot 2900 kWh)

1 m³ aardgas kost ca. € 1,45*** ( tot 1200 m³)

Voor € 1,45 heb je dus 8,7 kWh afgegeven elektra.
Wil je die 8,7 kWh puur elektrisch doen dan kost dat 8,7 x € 0,40 = € 3,48

Als je € 3,48 deelt door € 1,45 kom je aan 2,4. Dat is in dit geval het economisch omslagpunt COP.

De meeste huidige warmtepompen scoren een COP van rond de 4.0

Voorbeeldberekening obv COP 4.0:

Energie kosten per kWh afgegeven energie bij een lucht/water warmtepomp met een COP van 4 :

1 kWh :  4 (COP) = 0,25 kWh verbruik x € 0,22 elektra prijs = € 0,055

Energie kosten per kWh afgegeven energie bij een HR-ketel
1m³ gas geeft dan netto 8,7 kWh af. De prijs per m³ aardgas is € 1,20
De prijs voor 8,7 kWh is dus  € 1,20 ,  1 kWh gas kost dan 1,20 : 8,7 = € 0,14

Stel je hebt een woning met een transmissie (100%) van 8 kW
Bij 100% inzet draait een toestel gemiddeld 1650 vollast uren per jaar voor verwarming. Met andere woorden voor verwarming is dan 1650 x 8 kW = 13200 kWh afgegeven vermogen nodig.

Dan kost verwarming aan energiekosten:

Met een lucht/water warmtepomp (COP 4) 13200 kWh : 4 = 3300 kWh x € 0,22 = € 726,-
Met een HR CV-ketel  13200 kWh x € 0,14 = € 1.848,-

Voorbeeldberekening energieplafond:

Energie kosten per kWh afgegeven energie bij een lucht/water warmtepomp met een COP van 4 :
1 kWh :  4 (COP) = 0,25 kWh verbruik x € 0,40 elektra prijs = € 0,10

Energie kosten per kWh afgegeven energie bij een HR-ketel
1m³ gas geeft dan netto 8,7 kWh af. De prijs per m³ aardgas is € 1,45
De prijs voor 8,7 kWh is dus  € 1,45 ,  1 kWh kost gas dan 1,45 : 8,7 = € 0,17

Stel je hebt een woning met een warmtepomp met transmissie (100%) van 8 kW
Bij 100% inzet draait een toestel gemiddeld 1650 vollast uren per jaar voor verwarming. Met andere woorden voor verwarming is dan 1650 x 8 kW = 13200 kWh afgegeven vermogen nodig.

Dan kost verwarming aan energiekosten:

Met een lucht/water warmtepomp (COP 4) 13200 kWh : 4= 3300 kWh x € 0,40 = € 1.320,-
Met een HR CV-ketel  13200 kWh x € 0,17 = € 2.244,-

In dit voorbeeld hebben we gerekend met de maximale prijzen van het energieplafond welke in 2023 gelden.

**  De prijzen voor gas én stroom zijn momenteel op een historisch hoogtepunt. De Bespaarvakman rekent voor de lange termijn met respectievelijk € 0,22 cent kilowattuur (kWh) en met € 1,20 per m3. Jouw prijs kan op dit moment hoger of lager zijn en stijgen of dalen.

LET OP: Een warmtepomp haalt een groot gedeelte van de energie ‘gratis’ uit de omgeving en produceert geen CO2. Echter het rendement van een warmtepomp daalt substantieel als er watertemperatuur boven de 55 °C wordt gevraagd. In die zin is een lucht/water warmtepomp niet direct te vergelijken met een gasgestookte HR ketel.

Over warmtepompen

We kunnen ons voorstellen dat je je eerst nog wilt oriënteren op de keuze voor warmtepompen. Je leest daarover meer op Milieu Centraal – Warmtepompen. Bij een bestaande woning is iedere situatie uniek, daarom is het verstandig je goed te laten informeren. In het energiebespaaradvies van De Bespaarvakman wordt gekeken naar de behoeften van jou als bewoner er de mogelijkheden tot verduurzaming van je woning. Tevens krijg je overzicht in alle te nemen maatregelen, welke investering deze vragen, terugverdientijd en wat het je oplevert aan wooncomfort.