Gas versus ElektraIn 1 m³ Nederlands aardgas zit 35,17 MJ (MegaJoule), dit is gelijk aan 9,76 kWh. Een HR ketel verliest globaal 10% hiervan en dus blijft er netto 8,7 kWh over voor afgifte verwarming.

1 kWh Elektra kost ca. € 0,20**

1 m³ aardgas kost ca. € 0,65**

Voor € 0,65 heb je dus 8,7 kWh afgegeven elektra.
Wil je die 8,7 kWh puur elektrisch doen dan kost dat 8,7 x 0,20 = € 1,74

Als je 1,74 euro deelt door 0,65 euro kom je aan 2,7. Dat is in dit geval het economisch omslagpunt COP.

Dus bij een COP van 2,7 is aardgas in verbruikskosten energie net zo duur.

Wordt het COP van de warmtepomp hoger dan 2,7 dan wordt de warmtepomp goedkoper in energieverbruik dan een gasgestookte HR ketel.

Voorbeeldberekening:

Energie kosten per kWh afgegeven energie bij een lucht/water warmtepomp met een COP van 4 :
1 kWh :  4 (COP) = 0,25 kWh verbruik x € 0,20 elektra prijs = € 0,05

Energie kosten per kWh afgegeven energie bij een HR-ketel
1m³ gas geeft dan netto 8,7 kWh af. De prijs per m³ aardgas is € 0,65
De prijs voor 8,7 kWh is dus  € 0,65,  1 kWh kost dan 0,65 : 8,7 = € 0,075

Stel je hebt een woning met een transmissie (100%) van 8 kW
Bij 100% inzet draait een toestel gemiddeld 1650 vollast uren per jaar voor verwarming. Met andere woorden voor verwarming is dan1650 x 8 kW = 13200 kWh afgegeven vermogen nodig.

Dan kost verwarming aan energiekosten:

Met een lucht/water warmtepomp (COP 4) 13200 kWh x € 0,05 = € 660,-
Met een HR CV-ketel  13200 kWh x 0,075 = € 990,-

**We hebben gerekend met de gemiddelde consumentenprijs 2017. inclusief incl. btw en opslagen voor elektra en gas

LET OP: Een warmtepomp haalt een groot gedeelte van de energie ‘gratis’ uit de omgeving en produceert geen CO2. Echter het rendement van een warmtepomp daalt substantieel als er watertemperatuur boven de 55 °C wordt gevraagd. In die zin is een lucht/water warmtepomp niet echt te vergelijken met een gasgestookte HR ketel.